BẢNG GIÁ THAM KHẢO

(khám và tư vấn miễn phí)

 

 Chẩn đoánGiá tham khảo
1 Khám Miễn phí
2 Tư vấn Miễn phí

 

 
 Chữa răng Giá tham khảo
1 Trám răng 1 răng 200.000 - 400.000
2 Chữa tủy 1 răng 500.000 - 700.000
3 Chốt tái tạo cùi giả 1 răng 300.000

 

 Nha chu Giá tham khảo
1 Cạo vôi đánh bóng 2 hàm 150.000 - 300.000
2 Điều trị nha chu 1 răng 300.000

 

 Nhổ răng tiểu phẫu Giá tham khảo
1 Nhổ 1 răng 200.000 - 500.000
2 Tiểu phẫu 1 răng 1.000.000 - 1.500.000

 

 Phục hình Giá tham khảo
1 Răng nhựa tháo lắp 1 răng 300.000 – 500.000
2 Răng sứ tháo lắp 1 răng 700.000
3 Hàm khung 1 răng 1.500.000 – 2.500.000
4 Attachment 1 răng 2.500.000
5 Nền nhựa đàn hồi BioSoft   2.000.000
6 Inlay – Onlay kim loại   600.000
7 Inlay – Onlay sứ   2.500.000
8 Máo kim loại 1 răng 600.000
9 Răng sứ Ceramco 1 răng 900.000
10 Răng sứ Vita 1 răng 1.200.000
11 Răng sứ Titan 1 răng 2.000.000
12 Sứ Zirconia 1 răng 4.000.000
13 Sứ kim loại quý 1 răng Theo thời giá

 

 Tẩy trắng  Giá tham khảo
1 Tẩy trắng răng tại nhà 2 hàm 1.000.000
2 Tẩy trắng răng Plasma tại phòng 2 hàm 1.500.000
3 Tẩy trắng bằng đèn LED 2 hàm 3.000.000

 

 

 

 

site